JavaScript praktinė paskaita Nr 2

Šiandien Javascript pamokėlės koledže buvo skirtos iš esmės funkcijoms. Nagrinėjome kokiais būdais jas galima iškviesti, kintamuosius išvesti į ekraną ir kaip gražinti reikšmes.

Jeigu stebitės, kodėl nėra pirmos dalies, jos ir nebus, nes pirmą dalį kaip ir praleidau, nes buvau toli toli, bet grįžtant prie paskaitos atlikome penkias užduotis, kurias ir rasite žemiau.

Visas užduotis galite nusikopijuoti ir pasileisti tiesiai naršyklėje per šį puslapį https://www.w3schools.com/js/tryit.asp?filename=tryjs_myfirst 

Kiekvieną funkcija iškviečiam su skirtingu įvykiu

Rašydami funkcijas norėdami paįvairinti gyvenimą kiekvienai funkcijai paleisti naudosime kitokį mygtuko metodą. Visus metodus gali rasti šiame puslapyje: https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp 

1. Sukurti funkciją, kuri iškviečia alert langą

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Paspausk iškvies Alert langą</p>
<button onclick="pavojus()">Pavojus</button>

<script type="text/javascript">

function pavojus()
{
alert("Buvo paspaustas mygtukas Pavojus!");
}

</script>


</body>
</html> 

 

2. Sukurti funkciją kuri iškviečia confirm langą, langas paklausia ar šiandien ketvirtadienis, jei pasirenka taip, rašo OK, jei ne – parašo NE OK.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Klausimą gausime paspaudus du kartus</p>
<button ondblclick="klausimas()">Gauti klausimą!</button>

<script type="text/javascript">

function klausimas()
{
  if (confirm("Ar šiandien ketvirtadienis"))
 alert("OK");
  else alert("NE OK");
}

</script>

</body>
</html> 

 

Sukurti f-ją, kuri iškviečia prompt langą, jis prašo įvesti žodį.  Funkcija parodo koks žodis buvo įvestas.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Paspaudus turėsit įrašyti žodį</p>
<button onmouseover="zodis()">Spausti</button>

<p id="demo"></p>

<script type="text/javascript">

function zodis() {
  var ats = prompt("Prašome įvesti savo vardą", "Jonas");
  if (ats != null) {
    document.getElementById("demo").innerHTML =
    "Sveiki " + ats + "! Kaip Jum šiandien sekasi?";
  }
}

</script>
</body>

 

Sukurti funkciją, kuri iškviečia 2 prompt langus ir paprašo įvesti 2 skaičius; Tada kviečiame sandaugos f-ją, kuri tuos 2 skaičius sudaugina ir parodo rezultatą.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Įvesti du skaičius</p>
<button oncontextmenu="skaicius()">Spausti dešinį klavišą</button>

<p id="demo"></p>
<p id="demo2"></p>

<script type="text/javascript">

function sandauga(a,b){
 return a * b;
 }

function skaicius() {
  let ats = prompt("Prašome įvesti savo skaičių", "2");
  let ats2 = prompt("Prašome įvesti savo skaičių", "3");
  if (ats && ats2 != null) {
    document.getElementById("demo").innerHTML =
    "Jūsų skaičius: " + ats + " Antras skaičius: " + ats2 ;
   document.getElementById("demo2").innerHTML =
   "Jūsų atsakymas sudauginus šiuos du skaičius yra: " + sandauga(ats, ats2);
  }
}

</script>


</body>
</html>

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *