AWK filtravimo pavyzdžiai

Windows aplinkoje AWK galite naudoti įdiegę Cygwin. Siųstis čia.

Šioje medžiagoje naudojamos kelios sąvokos: laukai (stulpeliai) ir įrašai (eilutės). Naudojantis šia Excel analogija yra šiek tiek lengviau suprasti kuo skiriasi ir kaip naudojami laukai ir įrašai.

AWK filtravimas pavyzdžiai

Kas yra AWK

Bandysime naudojant AWK išmokti atlikti failų informacijos filtravimą, sudarant įvairaus sudėtingumo šablonus, išmokti naudoti UNIX programuojamą komandą awk, susipažinti su scenarijų failų paskirtimi ir sudarymo principais.

Awk komanda turi programavimo kalbos požymių, kurie leidžia atrinkti daugelį failų, pagal užduotus šablonus, ir modifikuoti juos nesirūpinant apie failų atidarymą, nuskaitymą ir uždarymą. Ši komanda yra sutinkama visuose UNIX versijose, yra gana lengvai suprantama, bei ypatingai lanksti.

Bendra programos paleidimo struktūra yra tokia: awk ‘komanda‘ failai

Pavyzdžiuose naudojamus failus  ex_files_awk_esst atsiųsite iš čia.

1. pavyzdys – filtravimas pagal žodį

awk '/up/{print "UP: ", NF, $0} 

/up/ – tekstinis filtras, ieško žodžio UP, skiriama su /tekstas/

NF – skaičiuoja žodžius eilutėje

“UP: “ – Išves į ekraną UP:

 awk ‘/up/{print “UP: “, NF, $0}’ dukeofyork.txt

UP:  10 He marched them up to the top of the hill

UP:  8 And when they were up they were up

UP:  7 And when they were only half-way up

UP:  6 They were neither up nor down

Išveda: žodį UP: pradžioje suskaičiuoja žodžius eilutėje ir parašo eilutės tekstą.

 

2.  pavyzdys – failo atidarymas

awk -f swap.txt

 -f – mažoji f vėliava nurodo, kad bus vykdomas failas swap.txt

 awk -f swap.txt

 Galloway Gretchen

Steele Isaac

Myers Wayne

Lee Lillith

Blackwell Molly

Arnold Maia

Reese Lev

Guthrie Carlos

Buck Sophia

 

3. pavyzdys – filtravimas skiriant laukus specifiniu simboliu

awk -F , '{print $2}'

-F – didžioji F nurodo, koks simbolis skirs laukus. Šiuo atveju kabelis.

Rašoma: -F ,

awk -F , '{print $2}'

one,two,three

two

Išveda būtent antrame lauke esantį žodį: two

 

 4. pavyzdys – filtravimas laukus skiriant su tabuliacijos simboliu

 awk -F '\t' '{print $2}'

-F ‘\t’ – didžioji nurodo, kad laukus skirs vienas tabuliacijos simbolis, kitose sistemose veikia ir tik (–F t) tačiau šiuo atveju reikėjo pilno (-F ‘\t’)

 awk -F '\t' '{print $2}'

one     two     three

two

 Išveda būtent antrame lauke esantį žodį: two

 

 

5.  pavyzdys – duomenų išvedimas naudojant kintamuosius

awk -v hi=HELLO '{print $1, hi}'
 
 -v hi=HELLO – v vėliavėlė nurodo, kad bus naudojamas kintamasis hi, kurį nurodysime spausdindami

print $1, hi – būtent ir nurodome, kad spausdinsime pirmą lauke ir iš karto po jo mūsų kintamąjį hi, kuris yra lygus HELLO

awk -v hi=HELLO '{print $1, hi}'

hello awk

hello HELLO

nice to meet you

nice HELLO

burokas

burokas HELLO

Išveda pirmą lauke esantį žodį ir prie jo prirašo žodį HELLO

 

6. pavyzdys – filtruoti eilutes, kuriuos gali būti atskirtos keliais skirtingais simboliais

awk -F '[,!]' '{print $2}'

-F ‘[,!]’ – atskirti žodžiams lauke galima naudoti ir kelis simbolius iš karto. Šiuo atveju naudojame kablelį ir šauktuką. Juos aprašant būtinai reikia naudoti tokią formą ‘[,!]’

 awk -F '[,!]' '{print $2}'

one!two,three

two

one,two!three

two

Išveda būtent two kadangi abiem atvejais atpažino, kad antras žodis yra two

 

7. pavyzdys – naudojame struktūra Begin ir laukų kintamąjį FS

AWK kintamasis FS – laukų (stolpelių) skyriklio kintamasis

awk 'BEGIN{FS=","} {print $2}'

BEGIN{FS=”,”} – yra universalesnis būdas atpažinti skyrikliams tarp įrašų.

Jeigu nori naudoti viską vienos laužtiniuose skliaustose turime rašyti ‘{FS=”,”; print $2}’ t.y. viską atskirti kabliataškiu

awk 'BEGIN{FS=","} {print $2}

one,two,three

two

Papildomai, galime naudoti kelis simbolius rašant juos [ ] skliaustuose.

awk 'BEGIN{FS="[,!?]"} {print $2}'
one!two?three

two

 

8.  pavyzdys – AWK kintamasis RS – įrašų (eilučių) skyriklio kintamasis

cat onebigline.txt

one,two,three!four,five,six!seven,eight,nine!ten,eleven,twelve

awk 'BEGIN{RS="!"; FS=","} {print $0}' 

 ‘BEGIN{RS=”!”;RS nurodo, kad šauktuko simbolis pradeda naują eilutę arba nauja įrašą

FS=”,” – tuo tarp FS nurodo, kad skyriklis yra kablelis ir taip bus atskiriami laukai

print $0 – jeigu $0 spausdina viską

awk 'BEGIN{RS="!"; FS=","} {print $0}' onebigline.txt

one,two,three

four,five,six

seven,eight,nine

ten,eleven,twelve

 

Vieną eilutę, tvarkingai surikiuoja į atskiras eilutes, kadangi jos buvo atskirtos šauktuko simboliu.

awk 'BEGIN{RS="!"; FS=","} {print $2}' onebigline.txt

two

five

eight

eleven

Kadangi print $2 pasirinkome antrą lauką, mums ir išveda visų eilučių antrus laukus

 

9.  pavyzdys – praktinis RS ir FS skyriklių panaudojimas.

Turime failą moltiaddress.txt su tokiu turiniu. Ir norime viską atrinkti tik vardus, kurie yra pirmoje kiekvieno adreso eilutėje.

cat moltiaddress.txt

Gladys Rim

322 New Horizon Blvd

Milwaukee, WI 53207
Yuki Whobrey

1 State Route 27

Taylor, MI 48180
Fletcher Flosi

394 Manchester Blvd

Rockford, IL 61109
Bette Nicka

6 S 33rd St

Aston, PA 19014
Veronika Inouye

6 Greenleaf Ave

San Jose, CA 95111
Willard Kolmetz

618 W Yakima Ave

Irving, TX 75062

 

awk 'BEGIN{RS="";FS="\n"} {print $1}' 

RS=””; – įrašų (eilučių) kintamasis nurodomas “” t.y. jokio simbolio
\n – naujos eilutės žymėjimas

FS=”\n” – nurodomas, kaip laukų skyriklis yra nurodoma nauja eilutė

awk 'BEGIN{RS="";FS="\n"} {print $1}' moltiaddress.txt

Gladys Rim

Yuki Whobrey

Fletcher Flosi

Bette Nicka

Veronika Inouye

Willard Kolmetz

Kiekviena nauja informacijos eilutė įrašoma į atskirą lauką (stolpelį), kadangi RS nedaro jokios įtakos filtravimui, gauname tokį rezoltatą.

 

10. pavyzdys – teksto išfiltravimas į vieną eilutę su RS ir FS

Naudodami tą patį duomenų failą su RS ir FS pagalba surašome visus įrašus į vieną eilutę naudodami kintamuosius.

cat moltiaddress.txt

Gladys Rim

322 New Horizon Blvd

Milwaukee, WI 53207


Yuki Whobrey

1 State Route 27

Taylor, MI 48180


Fletcher Flosi

394 Manchester Blvd

Rockford, IL 61109


Bette Nicka

6 S 33rd St

Aston, PA 19014


Veronika Inouye

6 Greenleaf Ave

San Jose, CA 95111


Willard Kolmetz

618 W Yakima Ave

Irving, TX 75062

 

awk 'BEGIN{RS="";FS="\n"} {name=$1;adress=$2;other=$3; print name "," address " "other}' 

FS=”\n” – kaip ir ankstesniame pavyzdyje kiekviena nauja eilutė priskiria naują lauką

name=$1;adress=$2 – naudodami savo sugalvotus kintamuosius priskiriame jiems stolpelių pavadinimus

print name “,” address – spausdiname norimus stolpelius naudodami kintamuosius, juos papildomai atskiriame kableliais ir tarpais

 awk 'BEGIN{RS="";FS="\n"} {name=$1;adress=$2;other=$3; print name "," address " "other}' moltiaddress.txt

Gladys  Rim , Milwaukee, WI 53207

Yuki Whobrey, Taylor, MI 48180

Fletcher Flosi, Rockford, IL 61109

Bette Nicka, Aston, PA 19014

Veronika Inouye, San Jose, CA 95111

Willard Kolmetz, Irving, TX 75062

 

 

11. pavyzdys – išvesties kintamieji OFS ir ORS ir jų pritaikymas

FS ir RS yra įvesties kintamieji, tai pat yra galimybė atlikti teksto filtravimą tiesiog išvedant informaciją su OFS lauko (stulpelio) ir ORS įrašo (eilutės) kintamaisiais. Šiame pavyzdyje išfiltruosime tekstą ir apjungsime jį vieną eilutę. Naujos eilutės pradžia atskirsime šauktuku, o naują stulpelį atskirsime kableliu

cat names.txt

Gretchen Galloway

Isaac Steele

Wayne Myers

Lillith Lee

Molly Blackwell

Maia Arnold

Lev Reese

Carlos Guthrie

Sophia Buck

Vincent Mitchell

Buffy Harris

Reuben Miles

Brendan Fowler

Mason Hancock

Nigel Boone

Gretchen Foreman

Serena Goodman

Shoshana Velez

Eve Hughes

Komanda:

awk 'BEGIN{OFS=", "; ORS="!"} {print $2, $1}' names.txt

OFS=”, “; – išveda naują lauką (stolpelį) su kabeliu ir tarpu

ORS=”!”} – išveda naują įrašą (eilutę) su šauktuku

awk 'BEGIN{OFS=", "; ORS="!"} {print $2, $1}' names.txt

Galloway, Gretchen!Steele, Isaac!Myers, Wayne!Lee, Lillith!Blackwell, Molly!Arnold, Maia!Reese, Lev!Guthrie, Carlos!Buck, Sophia!Mitchell, Vincent!Harris, Buffy!Miles, Reuben!Fowler, Brendan!Hancock, Mason!Boone, Nigel!Foreman, Gretchen!Goodman, Serena!Velez, Shoshana!Hughes, Eve!

 

 

12. pavyzdys – išfiltruosime tekstą ir žodžius skiriančius kablelius pakeisime tabuliacijos tarpais

Turime failą nameemailavg.csv kuriame kiekvienoje eilutėje yra atskirti duomenis kableliais. Išfiltruosime šį tekstą, kad būtų viskas atskirta TAB simboliu.

cat nameemailavg.csv

Art Venere,art@venere.org,256.62394383

Lenna Paprocki,lpaprocki@hotmail.com,259.688783099

Donette Foller,donette.foller@cox.net,282.32979844

Simona Morasca,simona@morasca.com,139.51911647

Dominque Dickerson,dominque.dickerson@dickerson.org,167.045197551

Leota Dilliard,leota@hotmail.com,253.646335223

Sage Wieser,sage_wieser@cox.net,155.55576823

Kris Cho,kris@gmail.com,210.794277775

Minna Amigon,minna_amigon@yahoo.com,95.47955397

Abel Maclead,amaclead@gmail.com,225.774477397

Kiley Caldarera,kiley.caldarera@aol.com,172.957628871

Graciela Ruta,gruta@cox.net,202.68364784

Josephine Darakjy,josephine_darakjy@darakjy.org,178.877840188

Cammy Albares,calbares@gmail.com,290.446513401

Mattie Poquette,mattie@aol.com,283.23995223

Meaghan Garufi,meaghan@hotmail.com,227.142916195

Gladys Rim,gladys.rim@rim.org,243.459635712

Yuki Whobrey,yuki_whobrey@aol.com,128.321717297

Fletcher Flosi,fletcher.flosi@yahoo.com,221.394141603

Kodas:

awk 'BEGIN{FS=",";OFS="\t"} {print $1,$2,$3}' nameemailavg.csv

FS=”,”; – nustatome, kad laukai yra atskirti kablelio simboliu

OFS=”\t” – iššvęsti nustatome, kad tai bus su taboliacijos simboliu

awk 'BEGIN{FS=",";OFS="\t"} {print $1,$2,$3}' nameemailavg.csv

Art Venere      art@venere.org  256.62394383

Lenna Paprocki  lpaprocki@hotmail.com   259.688783099

Donette Foller  donette.foller@cox.net  282.32979844

Simona Morasca  simona@morasca.com      139.51911647

Dominque Dickerson      dominque.dickerson@dickerson.org        167.045197551

Leota Dilliard  leota@hotmail.com       253.646335223

Sage Wieser     sage_wieser@cox.net     155.55576823

Kris Cho        kris@gmail.com  210.794277775

Minna Amigon    minna_amigon@yahoo.com  95.47955397

Abel Maclead    amaclead@gmail.com      225.774477397

Kiley Caldarera kiley.caldarera@aol.com 172.957628871

Graciela Ruta   gruta@cox.net   202.68364784

Josephine Darakjy       josephine_darakjy@darakjy.org   178.877840188

Cammy Albares   calbares@gmail.com      290.446513401

Mattie Poquette mattie@aol.com  283.23995223

Meaghan Garufi  meaghan@hotmail.com     227.142916195

Gladys Rim      gladys.rim@rim.org      243.459635712

Yuki Whobrey    yuki_whobrey@aol.com    128.321717297

Fletcher Flosi  fletcher.flosi@yahoo.com        221.394141603

 

13. pavyzdys –  panaudosime integruotos kintamuosius NR, FILENAME ir FNR

awk '{print NR, FILENAME, FNR, $0}' dukeofyork.txt names.txt

NR – parodo įrašo (eilutės) numerį

FILENAME – parodo apdorojamo įrašo failo pavadinimą

FNR – parodo faile esančio įrašo eilutės numerį

awk '{print NR, FILENAME, FNR, $0}' dukeofyork.txt names.txt

1 dukeofyork.txt 1 The grand old Duke of York

2 dukeofyork.txt 2 He had ten thousand men

3 dukeofyork.txt 3 He marched them up to the top of the hill

4 dukeofyork.txt 4 And he marched them down again

5 dukeofyork.txt 5 And when they were up they were up

6 dukeofyork.txt 6 And when they were down they were down

7 dukeofyork.txt 7 And when they were only half-way up

8 dukeofyork.txt 8 They were neither up nor down

9 names.txt 1 Gretchen Galloway

10 names.txt 2 Isaac Steele

11 names.txt 3 Wayne Myers

12 names.txt 4 Lillith Lee

13 names.txt 5 Molly Blackwell

 

 

14. pavyzdys – panaudosime NF kintamąjį, suskaičiuosime kiek eilutėje yra laukų

NF kintamasis suskaičiuoja kiek laukų yra vienoje eilutėje. Jį galima panaudoti norint išfiltruoti patį paskutinį žodį eilutėje, nes jis sutaps su žodžių kiekiu.

$ cat dukeofyork.txt

The grand old Duke of York

He had ten thousand men

He marched them up to the top of the hill

And he marched them down again

And when they were up they were up

And when they were down they were down

And when they were only half-way up

They were neither up nor down

Kodas:

awk '{print "Viso laukų:",NF, "Paskutinis žodis:", $NF }' dukeofyork.txt

“Viso laukų:”,NF, – išspausdinta tekstą ir suskaičiuoja laukų skaičių

“Paskutinis žodis:”, $NF – išspausdinta tekstą ir išvedą paskutinį žodį, kadangi jis sutampa su žodžių kiekių eilutėje.

awk '{print "Viso laukų:",NF, "Paskutinis žodis:", $NF }' dukeofyork.txt

Viso laukų: 6 Paskutinis žodis: York

Viso laukų: 5 Paskutinis žodis: men

Viso laukų: 10 Paskutinis žodis: hill

Viso laukų: 6 Paskutinis žodis: again

Viso laukų: 8 Paskutinis žodis: up

Viso laukų: 8 Paskutinis žodis: down

Viso laukų: 7 Paskutinis žodis: up

Viso laukų: 6 Paskutinis žodis: down

 

$(NF-1) – sėkmingai galime naudoti ir aritmetinius veiksmus norėdami išfiltruoti prieš paskutinį žodį, tai yra iš žodžių kiekio atimame vieną ir gauname priešpaskutinio lauko padėtį.

awk '{print "Viso laukų:",NF, "Prieš paskutinis žodis:", $(NF-1)}' dukeofyork.txt

Viso laukų: 6 Prieš paskutinis žodis: of

Viso laukų: 5 Prieš paskutinis žodis: thousand

Viso laukų: 10 Prieš paskutinis žodis: the

Viso laukų: 6 Prieš paskutinis žodis: down

Viso laukų: 8 Prieš paskutinis žodis: were

Viso laukų: 8 Prieš paskutinis žodis: were

Viso laukų: 7 Prieš paskutinis žodis: half-way

Viso laukų: 6 Prieš paskutinis žodis: nor

 

 

15. pavyzdys – spausdinsime failo dukeofyork.txt pirmą eilutę skirtingais būdais

Atspausdinsime failo dukeofyork.txt pirmą eilutę naudodami keletą skirtingų komandų variacijų:

awk '{print $1}' dukeofyork.txt

awk '{printf ("%s\n", $1)}' dukeofyork.txt

 printf (“%s\n”, – antrame pvz. naudojamas printf , sutrumpintai print format, kuris suteikia platesnes galimybes formatuoti tekstą.

Šiuo atveju abi komanda išveda tekstą vienodai:

The

He

He

And

And

And

And

They

 

16.  pavyzdys – naudosime filtravimo su simboliais logiką

Kai ketvirtas laukas yra up tuomet bus spausdinama eilutė

awk '$4 ~ /up/{print}' dukeofyork.txt

He marched them up to the top of the hill

They were neither up nor down

^ – pradžia – $ pabaiga

 1. /^abc/ filtruos “abcd”
 2. /^abc/ nefiltruos “dabc”
 3. /abc$/ nefiltruos “abcd”
 4. /abc$/ filtruos “dabc”

Atspausdina tik tas trečias eilutes, kurios prasideda su the

awk '$3 ~ /^the/{print}' dukeofyork.txt

 He marched them up to the top of the hill

And when they were up they were up

And when they were down they were down

And when they were only half-way up

 

 

17.  pavyzdys – IF ir ELSE naudojimas ir skripto paruošimas/paleidimas

IF ir Else naudojimas AWK filtravime. AWK skripto failų naudojimas ir paleidimas iš failo su –f ir su sh .

awk '{ if ( NF < 8 ) { print "short line:", $0} else { print "long line: ", $0} }'

if ( NF < 8 ) – suskaičiuoja laukų skaičių ir jeigu teiginys yra TRUE spausdina, laukų skaičius mažiau už 8, short line, kitu atveju long line, kas yra daugiau, nei 8

dukeofyork.txt

short line: The grand old Duke of York

short line: He had ten thousand men

long line:  He marched them up to the top of the hill

short line: And he marched them down again

long line:  And when they were up they were up

long line:  And when they were down they were down

short line: And when they were only half-way up

short line: They were neither up nor down

 

Galima tą patį užrašyti ir išsaugoti faile

cat shortlong.awk

{

if ( NF<8 ) {

print "Short line:", $0

} else {

print "Long line:", $0

}

}

Panaudojame su –f

$ awk -f shortlong.awk dukeofyork.txt

Unix shell galima programą paleisti dar keliais būdais. Programą išsaugoti su galūnę sh pvz. shortlong.sh

awk '{

if ( NF<8 ) {

print "Short line:", $0

} else {

print "Long line:", $0

}

}' dukeofyork.txt

Kadangi visą komanda apskliaudėme kabutėmis ir įrašėme failą, mums nebereikia papildomai rašyti failo. Tuomet viską paleidžiame su tokia eilute:

sh shortlong.sh

 

 

18.  pavyzdys – for ciklo naudojimas

For ciklo naudojimo pavyzdys.

cat firstthree.awk

{

for ( i=1; i<=3; i++ ) {

print "Line " NR ", field " i ": " $i;

}

}

Ciklas sukasi tris kartus, tol kol i tampa lygus 3 . Kiekvieną kartą spausdina atitinkamą lauką (stolpelį).

 

cat dukeofyork.txt

The grand old Duke of York

He had ten thousand men

He marched them up to the top of the hill

And he marched them down again

And when they were up they were up

And when they were down they were down

And when they were only half-way up

They were neither up nor down
Kodas:

 awk -f firstthree.awk dukeofyork.txt
Line 1, field 1: The

Line 1, field 2: grand

Line 1, field 3: old

Line 2, field 1: He

Line 2, field 2: had

Line 2, field 3: ten

Line 3, field 1: He

Line 3, field 2: marched

Line 3, field 3: them

Line 4, field 1: And

Line 4, field 2: he

Line 4, field 3: marched

Line 5, field 1: And

Line 5, field 2: when

Line 5, field 3: they

Line 6, field 1: And

Line 6, field 2: when

Line 6, field 3: they

Line 7, field 1: And

Line 7, field 2: when

Line 7, field 3: they

Line 8, field 1: They

Line 8, field 2: were

Line 8, field 3: neither

 

 

19. pavyzdys – printf naudojimas

Naudosime printf atspausdinti su vienodais ir tvarkingais tarpais. Puslapyje visko korektiškai neatvaizduoja.

%-20s – spausdins $1 dalį -20 reiškia, kad rikiuos pagal kairę pusę ir to lauko minimalus ilgis bus 20 simbolių

%-35s – spausdins $2 dalį -35 reiškia, kad rikiuos pagal kairę pusę ir to lauko minimalus ilgis bus 35 simbolių

%06.2f\n – spausdins $3 dalį 06.2f reiškia, kad viso eilutė turi 6 simbolius, 0, kad rodys būtent nūlį prieš viską. .2 dalis parodo, kas spausdins du skaičius po kablelio, o f raidė nusako, kad bus skaitinė float reikšmė.

Kitos galima printf formatavimo reikšmės:

%[-]m.nx – čia % – formatavimo eilutės pradžios simbolis, x – nurodo formatavimo sekos tipą, jo reikšmės gali būti tokios:

čia % – formatavimo eilutės pradžios simbolis, x – nurodo formatavimo sekos tipą, jo reikšmės gali būti tokios:

 • s simbolių eilutė
 • c simbolis
 • d dešimtainis sveikas skaičius
 • x šešioliktainis skaičius
 • o aštuntainis skaičius
 • e eksponentinė realaus skaičiaus išraiška
 • f realus skaičius
 • g kompaktinė realaus skaičiaus išraiška

Priklausomai nuo x reikšmės skaičiai m ir n gali būti traktuojami skirtingai. Paprastai m yra minimali o n maksimali lauko reikšmė.

Taip pat gali būti naudojami specialūs simboliai:

 • \n perkelia į kitą eilutę
 • \t spausdina su tarpais
 • \c spausdina toje pačioje eilutėje
awk -F, '{printf("%-20s %-35s %06.2f\n", $1, $2, $3)}' nameemailavg.csv

Art Venere           art@venere.org                      256.62

Lenna Paprocki       lpaprocki@hotmail.com               259.69

Donette Foller       donette.foller@cox.net              282.33

Simona Morasca       simona@morasca.com                  139.52

Dominque Dickerson   dominque.dickerson@dickerson.org    167.05

Leota Dilliard       leota@hotmail.com                   253.65

Sage Wieser          sage_wieser@cox.net                 155.56

Kris Cho             kris@gmail.com                      210.79

Minna Amigon         minna_amigon@yahoo.com              095.48

Abel Maclead         amaclead@gmail.com                  225.77

Kiley Caldarera      kiley.caldarera@aol.com             172.96

Graciela Ruta        gruta@cox.net                       202.68

Josephine Darakjy    josephine_darakjy@darakjy.org       178.88

Cammy Albares        calbares@gmail.com                  290.45

Mattie Poquette      mattie@aol.com                      283.24

Meaghan Garufi       meaghan@hotmail.com                 227.14

Gladys Rim           gladys.rim@rim.org                  243.46

Yuki Whobrey         yuki_whobrey@aol.com                128.32

Fletcher Flosi       fletcher.flosi@yahoo.com            221.39


 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *