Trumpa UNIX komandų santrauka

unix-shell

Svarbesnės Unix ar Linux aplinkos komandos ir jų parametrai.

ls komanda

Failų sistemos analizės komanda.

Parametras – Reikšmė

-s – Sąrašas išvedamas keliais stulpeliais
-Rc – Einamojo katalogo ir jo pakatalogių struktūros išvedimas
-a – Visų failų išvedimas
-fc – Katalogų elementai išvedami ta tvarka, kokia jie išdėstyti kataloguose
-m – Išvedamas sąrašas, kuriame elementai skiriami kableliu
-tc – Išveda informaciją rūšiuotą pagal modifikavimo laiką
-C – Informacija išvedama keliais stulpeliais
-q – Išveda ir tuos failų vardus, kuriuose yra neatvaizduojamų simbolių. Jie varde keičiami į ?
-r – Išveda sąrašą atvirkščia tvarka
-l – Išplėstinis sąrašas
-F – Išveda sąrašą, kuriame nurodomi ir failų tipai
-n – Išveda sąrašą su vartotojų identifikavimo numeriais

find komanda

Failų paieškos komanda. Negali būti naudojama komandų konvejerio gale ar viduryje.

Parametras – Reikšmė

-print – Paieškos rezultatų išvedimas į ekraną
-name – Paieška pagal nurodytą vardą
-xdrv – Paieška failų, turinčių tą patį įrenginio numerį
-perm – Paieška failų su nurodytomis priėjimo teisėmis
-type – Nurodyto tipo failų paieška:

b – blokinio įrenginio failas
c – sisteminio įrenginio failas
d – direktorija
f – paprastas failas
p – vardinis failas

-mtime – Failų paieška pagal paskutinį modifikavimo laiką
-atime – Failų paieška pagal paskutinį kreipties laiką
-ctime – Failų paieška pagal paskutinį statuso keitimo laiką
-depth – Failų paieška keičiant katalogo ir jo elementų tvarką

sort komanda

Failo turinio rūšiavimo komanda.

Parametras – Reikšmė

-f – Rūšiuoja neįvertinant didžiųjų ir mažųjų raidžių
-n – Rūšiuoja skaičius kaip skaičius, o ne kaip tekstą
-r – Rūšiuoja atvirkščia tvarka
-o vardas  Rūšiuoja ir siunčia į nurodyto vardo failą
-t skyriklis – Rūšiuoja, naudojant laukų skyriklį
-d – Rūšiuoja pagal alfabeto taisykles

grep komanda

Komanda filtras. Padeda išfiltruoti reikiamą informaciją.

Parametras – Reikšmė

-b – Išves eilutes su bloko numeriais
-c – Suskaičiuoja ir išveda tik sutapusių eilučių kiekį
-e šablonas – Naudojamas kai šablonas prasideda nuo defikso
-f failo vardas – Filtravimui naudojamas šablonų failas
-h – Nespausdins failo vardo
-i – Lyginant neskiria didžiųjų ir mažųjų raidžių
-I – Išveda tik failų su sutapusiomis eilutėmis vardus
-n – Išveda eilučių, kurios sutapo, numerius
-v – Išveda nesutapusias eilutes

awk komanda

Komanda filtras.

$awk pattern{action}[file]

Pavyzdžiai:

 • awk  ‘{printf (“%d\t%s\n”, NR, $1)}’  fail2
 • awk {print$1} $awk/labas/{print$0}
 • awk NF=2 {print$1+$2}
 • awk BEGIN{FS=”\n”;RS=””}
 • awk $1~/labas/{print$3,$2}
 • awk –F:{printf(“EilutesNr.%ssuma yra%d\n”,NR,$1+$2)}
 • awk /labas/{++x};END{printx}
 • awk {total+=$2};END{print“viso”,total}
 • awk length<20
 • awk NF=7&&/^Name:/
 • awk {for(i=NF;i>=1;i–)print$i}

Valdymo sakiniai (C stiliumi):

 • for(i=1;i<=$1;i++){veiksmai}
 • while(i<=$1){veiksmai}
 • if(i<10){veiksmai}

Naudojami ženklai:

~ inversija
! loginis neigimas

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *