Kompiuterio programinė įranga OS egzamino pavyzdžiai su atsakymais

Čia rasite pateiktą operacinių sistemų egzamino užduoties pavyzdį su atsakymais ir sprendimais. Bandysiu viską aprašyti kiek įmanoma išsamiau. Ir taip bandysim praplėsti linux ir unix žinias.

Naudingi resursai:

UNIX OS komandų procesorius

  1. Parinkite tiksliausią OS apibrėžimą?

☑ įrenginių kompleksas, valdantis informacijos apdorojimo procesą kompiuteryje ir palaikantis ryšį su vartotoju.
☐  lokalių resursų valdymo priemonės; serverinė os dalis; klientinė os dalis; komutacinės priemonės.
☐  programų kompleksas, valdantis informacijos apdorojimo procesą ir palaikantis ryšį su vartotoju.
☐  programų ir įrenginių kompleksas, dalyvaujantis informacijos apdorojimo procese ir palaikantis ryšį su vartotoju.

Apibrėžimas - OS – kompiuterio priemonių visuma, valdanti informacijos apdorojimo procesą ir palaikanti vartotojo sąsają.


2. Kokiais būdais gali būti vykdomos UNIX komandos?

☑ shell – as ją vykdo pats;
☐  ją vykdo sistemos branduolys tiesiogiai;
☑ shell ją perduoda kitam dukteriniam shell – ui;
☑ shell – as ją perduoda branduoliui;
☑ ją vykdo procesas – demonas.


3. Kokia yra UNIX Shell paskirtis?

☑ per jį vartotojas sąveikauja su sistemos branduoliu;
☑ jis interpretuoja ir vykdo komandas;
☐  skirsto laiką užduotims
☐  palaiko daugiaužduotį režimą.


4. Kas yra UNIX komandų procesorius?

☐  tam tikri programiniai moduliai, kurių pakanka, kad kompiuteris dirbtų;
☑ pagrindinė sąsaja tarp sistemos ir vartotojo – komandų interpretatorius;
☐  kelių programų rinkinys, dirbantis privilegijuotame režime;
☐  programų rinkinys, atliekantis aukštesnes OS funkcijas.

Komandų procesorius nuskaito komandų eilutę ir interpretuoja ją atitinkamai su nustatytomis taisyklėmis.


5. Išvardinkite, kokius žinote UNIX komandų procesorius?

sh, bash, sch, tcsh, ksh

sh – originalusis Unix interpretatorius, vadinamas Bourne interpretatoriumi;
ksh – Korno interpretatorius, sukurtas D. Korno 9-o dešimtm. pradžioje. Jis suderinamas su Bourne interpretatoriumi ir įtraukia nemažai csh savybių;
bash – 1989 m. Brian Fox’o sukurtas interpretatorius GNU projekto ribose kaip nemokama Bourne interpretatoriaus versija. Papildomai turi vykdytų komandų istoriją. Pavadinimas yra „Bourne-again shell“ santrumpa.
csh – dažnai vadinamas C-apvalkalu, remiasi į C kalbą panašia sintake ir įtraukia daugiau galimybių.Tačiau jis neleidžia vykdyti Bourne interpretatoriui parengtų programų;
tcsh –  (TENEX C-shell) išsivystė iš csh, ištaisydamas kai kuriuos šio trūkumus. Jis leidžia redaguoti komandines eilutes ir turi vykdytų komandinių eilučių istoriją. Tačiau jis nepalaiko Bourne interpretatoriaus programų.

Be šių (ir įvairių jų atmainų) dar yra nemažai kitų, rečiau naudojamų komandinės eilutės interpretatorių. Kelis jų paminėsime:

rc –  interpretatoriui komandų sintaksė panaši į Bourne interpretatorių, tik ji supaprastinta. Valdančios struktūros panašios į esančias C kalboje;
pdksh – viešoji (public domain) ksh versija;
zsh – tolimesnis bash išplėtimas, įtraukiantis rašybos tikrintuvą; psh – Perl interpretatorius, apjungiantis bash galimybes su Perl kalbos jėga;
tsh (tiny shell) – parašytas „Python“ kalba, suteikia labai ribotas galimybes naudotis operacine sistema. Tinka priskirti vartotojams, kuriems apribojamos galimybės.

6. Kas pavaizduota?

• UNIX komandos vykdymo principas

☑ UNIX komandos vykdymo principas
☐  UNIX struktūra
☐  UNIX komandų procesoriaus struktūra
☐  nėra vairianto
☐  visi variantai teisingi

7. Kurie iš žemiau išvardintų veiksmų yra UNIX komandų procesoriaus?

☐  failų vardų generavimas
☑ konvejeriai
☑ komandų vykdymas
☑ komandų interpretavimas
☑ i/o perskirstymas
☐  visi veiksmai būdingi UNIX branduoliui

UNIX scenarijai

8. Kas yra scenarijus?

☐  tam tikros struktūros failas, kuriamas specialiomis priemonėmis
☑ nekompiliuojama programa, kurioje surašomos reikiamų komandų sekos
☐  tai komandų failai, tik UNIX – e jie vadinami scenarijais

9. Turime tokį scenarijaus fragmentą

a=”pavyzdys”
echo “kintamasis a: $a”

Kokia bus kintamojo a reikšmė, įvykdžius šį scenarijų?

Atsakymas: kintamojo reikšmė būtų lygi a=pavyzdys . Įvykdžius šį scenarijų ekrane atsirastų vaizdas:
kintamasis a: pavyzdys

10. Kaip scenarijų failuose žymimi iš išorės perduodami kintamieji – argumentai?

Reikšmę galima priskirti naudojant priskyrimo operatorių ( = ) arba typeset komandą. Kintamajam galima ir nepriskirti reikšmės (kaip pavyzdyje kintamajam vykimo_vieta, tada jo reikšmė yra null. Panaudojant kintamąjį, prieš jo vardą prirašomas dolerio ženklas, pvz., $vykimo_vieta

maximal_discount=50
export maximal_discount
nuolaida = $maximal_discount

typeset distance_km=500
export distance_km 
echo "Atstumas: " $distance_km

11. Komandos test naudojimas. Turime tokią eilutę: test 2 –ge 3. Pažymėkite teisingą atsakymą.

☑ false
☐  true
☐  none
☐  2 < 3
☐  2 = 3

Lygina ar skaičius 2 yra didesnis už skaičių 3 naudojant -ge

test 100 -gt 99 && echo "Yes, that's true." || echo "No, that's false."

Plačiau: http://www.computerhope.com/unix/test.htm

12. Kurios iš išvardintų komandų gali būti naudojamos scenarijų failuose kaip valdančios struktūros?

☑ if – fi
☑ for
☑ while
• read
• komanda >> failas
• kintamasis = `komanda`

13. Kokį rezultatą turėsime, įvykdę tokį scenarijų?

# Scenarijaus failas egzminui
# Paaiškinti, kokį rezultatą rodys
a=`pwd`
echo $a

Ekrane bus išvestas žodis pwd

14. Kokį parametrą naudosite komandoje test, norint nustatyti failo tipą paprastas failas?

• -d
• -m
☑ -f
• -s
• -l
• -a

-s (failas egzistuoja ir netuščias),
-f (failas, o ne katalogas),
-d (katalogas),
-w (failas rašymui),
-r (failas skaitymui).

15. Ką reiškia komandų procesoriaus specialus kintamasis $# ?

$# gražina visų pozicinių parametrų kiekį (pvz., žemiau pateiktam pavyzdžiui su funkcija ši reikšmė būtų 2)

ls -a /usr/home

0 parametras įgys reikšmę “ls“;
1 - “-a”;
2 - “/usr/home”

16. Ką vadiname komandų interpretatoriumi?

Unix apvalkalas (shell) yra komandinės eilutės interpretatorius, įvykdantis vieną ar kelias komandinėje eilutėje įvestas „Unix“ komandas.

17. Ką nurodo meta simboliai “…”?

 

18. Kam reikalingas shell?

Vykdyti vieną ar kelias komandinėje eilutėje įvestas „Unix“ komandas.

 

19. Kada naudojami komandų failai?

 

22. Kokį parametrą naudosite komandoje test, norint nustatyti failo tipą katalogas?

☑ -d
• -m
• -f
• -s
• -l
• -a

23. Ką reiškia specialus kintamasis $* ?

$* gražina visų pozicinių parametrų reikšmes, atskirtas tarpais.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *