Java paskaita Nr. 2

Paskaitoje nagrinėjome ir toliau tą pačią aktualią problemą kaip sukompiliuoti Java programą per komandinę eilutę, bet ir toliau su dėstytojo pagalba nėrėmė iš karto į gilius Java programavimo vandenis.

Pirma dalis paskaitos susidėjo iš naujos teorijos apie objektus, kintamuosius, duomenų tipus, konstantas ir t.t. Apie visą šį grožį galite pasiskaityti teorijoje.

Svarbu! Perskaičius rekomenduojama paspausti ant Jums patikusios reklamos puslapyje 🙂

Java kontrolinis

Po dar kelių paskaitų rašysime kontrolinį, kuriame reikės gebėti:

 1. Sukompiliuoti ir paleisti programą
 2. Ir parašyti panašų kodą, kaip ir aprašytą šiame poste.

Praktinė dalis

Šį kartą jau gavome ir rimtesnę užduotį, kurią turėjome atlikti pusiau su dėstytojo pagalba. Reikėjo atlikti šiuos veiksmus. Sprendimus ir atsakymus rasite puslapio apačioje.

 1. Atsisiųsti programos archyvą. Siųstis.
 2. Sukompiliuoti programą. Jeigu nežinote kaip. Keliaujate čia.
 3. Pakeisti kelią iki failo, kad programa atsidarytų pridėtą failą duom.txt
 4. Suskaičiuoti visų masyve A arba B esančių elemantų aritmetinį vidurkį

Originalus programos kodas

import java.io.*;
import java.util.StringTokenizer;

public class lab2 {

 public static void main(String[] args) {
  BufferedReader in = new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in));
  File fd = new File ("duom.txt"); //duomenu failas
  File fr = new File ("Rez.txt"); //rezultatu failas
  int n = 0; //masyvo A elementu sk.
  int m = 0; //masyvo B elementu sk.
  PrintWriter rasyti = null;
  BufferedReader file_in = null;
  String s = null;
  try {
   file_in = new BufferedReader (new FileReader (fd));
   System.out.println("Failas rastas");
   rasyti = new PrintWriter (new FileWriter (fr));
   
   System.out.println("Iveskite masyvo A elementu kieki:");
   s = in.readLine();
   n = Integer.parseInt(s);
   int A[] = new int[n];
      
   s = file_in.readLine();
   m = Integer.parseInt(s);
   int B[] = new int[m];
   
   A = ivesti_mas(in, n);
   spausdinti_mas_ekrane(A, n);
   spausdinti_mas_faile(rasyti, A, n);
   
   B = skaityti_mas(file_in, m);
   spausdinti_mas_faile(rasyti, B, m);
   spausdinti_mas_ekrane(B, m);
   
   if (rasyti != null) rasyti.close();
  }
  catch (FileNotFoundException ex) {System.out.println("Failas nerastas"); }
  catch (IOException e) {System.out.println("Ivedimo klaida");}
 
 }
 
 public static int[] skaityti_mas (BufferedReader file, int n){
  int A[] = new int [n]; //sukuriamas masyvo objektas
  String eilute;	// kintamasis 1 eilutei skaityti
  int sk = 0; //rasymo i masyva skaitliukas
  while (true){
  try {
   if ((eilute = file.readLine()) == null) break; 
   StringTokenizer st = new StringTokenizer(eilute);
   int kiek_sk = st.countTokens();
   if (kiek_sk > n) kiek_sk = n;
   else n= n-kiek_sk;
   for (int i=0; i< kiek_sk; i++){
    A[sk]=Integer.parseInt(st.nextToken());
    sk ++;
    }
   if (kiek_sk==n) break;
  }
  catch (IOException e) {System.out.println("Ivedimo klaida");}
  catch (IndexOutOfBoundsException e) {System.out.println("Masyvo ribu klaida");}
  }
  return A;
 }
 
 public static int[] ivesti_mas (BufferedReader input, int n) {
  int A[] = new int[n];
  String s = null;
  for (int i=0; i<n; i++){
   System.out.println("Iveskite masyvo " + (i+1) +"-aji elementa ");
   try {
    s = input.readLine();
    A[i] = Integer.parseInt(s);
   }
   catch (IOException e) {
    System.out.println("Klaida ivedant masyvo elementa!");
    i--;
    }
   catch (NumberFormatException e) {
    System.out.println("Ivestas ne sveikasis skaicius!");
    i--;
    }
  }
  return A;
 }
 
 public static void spausdinti_mas_ekrane (int [] A, int n) {
  for (int i=0; i<n; i++) {
   System.out.print(A[i] +" ");
  }
  System.out.println();
 }
 
 public static void spausdinti_mas_faile (PrintWriter rasyti, int [] A, int n) {
    
  rasyti.println(n);
  for (int i=0; i<n; i++) {
   rasyti.print(A[i] +" ");
  }
  rasyti.println();
 }
}

Sprendimas

2 dalis

Sukompiliuojame programą ir ją paleidžiame. Turime pamatyti užrašą: failas nerastas

3 dalis

Reikia tiesiog parašyti pilną kelią iki norimo failo. Šiuo atveju: “C:\\Java\\lab2\\duom.txt”

public static void main(String[] args) {
  BufferedReader in = new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in));
  File fd = new File ("C:\\Java\\lab2\\duom.txt"); //duomenu failas
  File fr = new File ("C:\\Java\\lab2\\Rez.txt"); //rezultatu failas
  int n = 0; //masyvo A elementu sk.

 

4 dalis

Kad būtų papraščiau. Tiesiog pakeitėme jau egzistuojantį spausdinti_mas_ekrane.

 • Kad būtų papraščiau naudosime masyvą, kuris ima skaičius iš failo
 • Sukurtas kintamasis int suma = 0;
 • Pridėta eilutė, kuri susumuoja visus masyve esančius elementus suma = suma + A[i];
 • Pridedama dar vieną kintamajį, kuris float vidurkis = (float)suma / (float)n; – tai ir bus mūsų vidurkis, kuris sumą padalins iš masyve esančių elementų n skaičiaus
 • Spausdiname gautą vidurkį ir n elementų skaičių: System.out.print(” ” + “Vidurkis: ” + vidurkis + ” n: “+ n );
public static void spausdinti_mas_ekrane (int [] A, int n) {
  int suma = 0;
  //float vidurkis = 1;
  for (int i=0; i<n; i++) {
   suma = suma + A[i];
   System.out.print(A[i] +" ");

  }
  float vidurkis = (float)suma / (float)n;
  System.out.print(" " + "Vidurkis: " + vidurkis + " n: "+ n );
  System.out.println();
 }

 

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *