Elektrotechnika

1. Energetinės sistemos pagrindiniai elementai.

Susideda iš trijų dalių. Elektros šaltinis, ir imtuvas ir jungiamieji laidai.

2017-01-18-17_16_03-elektrot_ir_elektron_konspektas_m_saunoris-pdf

2.Kokia yra žeminančio, aukštinančio transformatorių paskirtis?

Pramonėje ar įvairiose technikos srityse jėgos transformatoriai dažniausiai reikalingi tais atvejais, kai imtuvo vardinė įtampa skiriasi nuo tinklo įtampos. Jie aukština arba žemina elektros įtampą.

3.Kas yra autotransformatorius? Ko jis skiriasi nuo transformatoriaus?

Autotransformatorius, transformatoriaus rūšis; turi vieną apviją su viena arba keliomis atšakomis. Prie žeminančiojo auto-transformatoriaus visos apvijos prijungiama įėjimo (elektros tinklo) įtampa, o prie apvijos vijų dalies (tarp atšakos ir vieno galinio apvijos išvado) — apkrova (ją veikia išėjimo įtampa). Prie aukštinančiojo autotransformatoriaus apvijos vijų dalies prijungiamas elektros tinklas, o prie visos apvijos — apkrova.

Autotransformatoriuose yra tik viena apvija, kurios dalis vijų priklauso ir pirminei, ir antrinei grandinei (apvijai) (3.7.7 pav.).

 

Autotransformatoriai dažniausiai būna reguliuojami, gali būti vienfaziai ir trifaziai. Jie naudojami aukštos įtampos tinkluose, asinchroniniams varikliams paleisti, laboratorijose. Autotransformatoriai pasižymi šiais privalumais: mažiau sunaudojama vario bei elektrotechninio plieno, mažesni gabaritai, didesnis naudingumo koeficientas, pigesnis. Pagrindinis trūkumas yra
tas, kad aukštos ir žemos įtampos apvijos elektriškai sujungtos, o tai yra nesaugu.

4.Nubraižykite vienfazį transformatorių ir išvardinkite jo elementus.

2017-01-18-17_19_55-elektrot_ir_elektron_konspektas_m_saunoris-pdf

5.Trifazio transformatorius sandara. Kokie yra trifazio transformatoriaus privalumai lyginant su vienfaziu?

Jame panaudojamas trijų šerdžių magnetolaidis. Ant kiekvienos šerdies uždedamos pirminės
apvijos – AX, BY, CZ ir antrinės apvijos – ax, by, cz. Apvijos gali būti jungiamos žvaigžde arba
trikampiu.

2017-01-18-17_20_36-elektrot_ir_elektron_konspektas_m_saunoris-pdf

Privalumai trifazis transformatorius per vienfazis transformatoriaus:

 • mažiau išlaidų
 • mažesnis svoris
 • mažesnis dydis
 • Mažiau laiko reikalauja montavimas
 • Reikalauja mažiau vietos
 • Sukuria daugiau galios
 • didesnis efektyvumas
 • Lengviau įdiegti
 • Lengviau transportuoti ir montavimas
 • Lengvesnis remontas
  Lengvas montavimas ir
  Taip pat mes galime gauti vienfazio tiekimą iš trifazis tiekimo, o tai nėra įmanoma gauti trifazis tiekimą iš vienos fazės įtampos.
  Trūkumai trifazis transformatorius per vienfazis transformatoriaus:

Didesnis kaina budėjimo vienetų
padidėjo išlaidos ir nepatogumai remonto.
Be vienfazis transformatoriaus (trijų vienfazės Transformatorius) sugedus vienai transformatoriaus, kiti du, vienfazės Transformatorius dar tiekia galią, o tai nėra įmanoma, jei nepavykus trifazis transformatorius.

6.Kokie svarbiausi transformatoriau paso duomenys?

Pvz.

Techniniai parametrai:

Vardinė pirminės apvijos įtampa: 10 kV, 6 kV;
Vardinė antrinės apvijos įtampa: 0,4 kV;
Įtampos reguliavimas: 5 padėtys (± 2 x 2,5 %);
Trumpo jungimo įtampa, Uk: 4 % (± 10 %);
Tuščios eigos nuostoliai: 70 W (± 7 %);
Trumpo jungimo nuostoliai: 350 W (± 7 %);
Triukšmo lygis: 50 dB(A);
Apvijų jungimo grupė: Yzn11;
Vardinis dažnis: 50 Hz.

7.Ar priklauso transformatoriaus naudingumo koeficientas nuo apkrovos? Kaip ir kodėl?

 

8.Kodėl trifazis transformatorius ekonomiškesnis už vienfazį? Kokia jo sandara?

 

9.Kas yra suvirinimo transformatorius? Kokiu režimu jis veikia?

 

10.Kas daroma transformatoriaus apvijų aušinimui pagerinti?

 

11.Aprašykite nuolatinės srovės variklio sudedamąsias dalis.

 

12.Aprašykite nuolatinės srovės variklio veikimo principą.

 

13.Kuo skiriasi lygiagretaus ir nuoseklaus žadinimo nuolatinės srovės varikliai?

 

14.Kaip reguliuojamas nuolatinės srovės variklio sukimosi dažnis?

 

15.Išvardinkite nuolatinės srovės variklių tipus ir pateikite pavyzdžių kur jie naudojami.

 

16.Pateikite bešepetelinio variklio privalumus ir trūkumus lyginant su šepeteliniu varikliu.

 

17.Kuo skiriasi trifazis simetrinis nuo trifazio nesimetrinio imtuvo?

 

18.Ar reikalingas neutralusis laidas simetriniam trifaziam imtuvui?

 

19.Aprašykite asinchroninio variklio sudedamąsias dalis.

 

20.Aprašykite asinchroninio variklio veikimo principą.

 

21.Kaip reguliuojamas asinchroninio variklio sukimosi dažnis?

 

22.Kokie svarbiausi asinchroninio variklio paso duomenys?

 

23.Kaip reikia jungti variklį į standartinį pramoninį tinklą Lietuvoje, jei pase įrašyta: Δ/Y, 230/400 V?

 

24.Kaip galima trifazį variklį prijungti prie vienfazio tinklo? Kiek galima jį apkrauti?

 

25.Kodėl naudojamas variklio paleidimas žvaigždė – trikampis?

 

26.Aprašykite dažnio keitiklio paskirtį?

 

27.Aprašykite sincrhoninės mašinos sudedamąsias dalis.

 

28.Aprašykite sinchroninės mašinos dirbančios generetiaus režime veikimo principą.

 

29.Išvardinkite sinchroninių mašinų pritaikymo sritis.

 

30.Kuo skiriasi ryškiapolės ir neryškiapolės sinchroninės mašinos. Kur jos ir kodėl naudojamos?

 

Uždaviniai

 1. Apskaičiuokite nuosekliai, lygiagrečiai sujungtų rezistorių ekvivalentinę varžą.

2017-01-18-16_57_55-egzaminas-elektrotechnikos-docx-word

Mišrus rezistorių (imtuvų) jungimas. Schemų keitimas

Esant mišriam rezistorių (imtuvų) jungimui naudojamas schemų keitimas (prastinimas).

2017-01-18-17_01_25-elektrot_ir_elektron_konspektas_m_saunoris-pdf3.2.13 pav. pateikta mišraus jungimo schema.

Priimama, kad rezistorių varžos žinomos (3.2.13 pav.) ir reikia rasti bendrąją ekvivalentinę visų rezistorių varžą. Schemos prastinimas pradedamas nuo trečiosios šakos, kur rezistoriai R3 ir R4 sujungti nuosekliai. Juos pakeičiame rezistoriumi R34 = R3 + R4 ir perbraižome schemą (3.2.14
pav.).2017-01-18-17_02_40-elektrot_ir_elektron_konspektas_m_saunoris-pdf

3.2.14 pav. pavaizduotoje schemoje rezistoriai R2 ir R34 sujungti lygiagrečiai, todėl juos pakeičiame ekvivalenčiu rezistoriumi:

2017-01-18-17_04_02-elektrot_ir_elektron_konspektas_m_saunoris-pdf

Po šio prastinimo gautoje schemoje – visi
rezistoriai sujungti nuosekliai (3.2.15 pav.). 2017-01-18-17_04_43-elektrot_ir_elektron_konspektas_m_saunoris-pdf

Tada jau galima gauti visos išorinės grandinės bendrąją (ekvivalentinę) varžą: R = R12345 = R1 + R234 + R5 .

Po šio prastinimo nagrinėjamoji schema pateikta 3.2.16 pav.

2017-01-18-17_05_22-elektrot_ir_elektron_konspektas_m_saunoris-pdf

Reikia atkreipti dėmesį, kad Ri negalima prastinti su kitomis varžomis, nes ji yra šaltinio vidinė varža.

 1. Apskaičiuokite galią išsiskiriančią ant elemento.

PRL = (UTH)2 / 4RTH.

PRL = I2 × RL

 1. Rasti srovę tekančią per grandinės elementą.

I = U/R

 

 1. Rasti įtampą krentančią ant grandinės elemento.

U = I * R

 

 1. Kirchofo I ir II dėsnių taikymas apskaičiuojant grandinėje tekančias sroves ir įtampas krentančias ant elementų.

2017-01-18-16_57_43-egzaminas-elektrotechnikos-docx-word

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *