JavaScript praktinė paskaita Nr. 3

Prabėgo dar viena Javascript paskaita, kuri buvo jau daugiau atsiskaitymo pobūdžio. Turėjome pademonstruoti savo funkcijų rašymo įgūdžius.

Javascript bentley

Visą kodą galite nusikopijuoti ir pasileisti tiesiai naršyklėje šiame puslapyje: https://codepen.io/Tarantulo/pen/PJRBPj 

Kiekvieną funkcija iškviečiam su skirtingu įvykiu

Rašydami funkcijas norėdami paįvairinti gyvenimą kiekvienai funkcijai paleisti naudosime kitokį mygtuko metodą. Visus metodus gali rasti šiame puslapyje: https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp 

Užduotis sukurti penkias skirtingas funkcijas ir jas iškviesti penkiais skirtingais būdais.

Šio dalyje aprašome HTML kodą. Penki skirtingi mygtukai aktyvuojami šiais būdais:

 • oncontextmenu
 • onclick
 • onmouseover
 • ondblclick
 • onmouseout
<html>
<body>
<p>Įvesti du skaičius</p>
<button oncontextmenu="skaiciai()">Spausti dešinį klavišą</button>
<p></p>
<p>PI skaičius padalintas iš A skaičiaus</p>
<button onclick="pidalyba()">Spausti mygtuką</button>
<p></p>
<p>What is the Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything </p>
<button onmouseover="klausimas()">Užvesti ant mygtuko</button>
<p></p>
<p>Jūsų klausimas</p>
<button ondblclick="question()">Du kartus spausti</button>
<p></p>
<p>Jūsų klausimas</p>
<button onmouseout="question()">Užvesti ir patraukti pelę</button>
<p id="demo"></p>
<p id="demo2"></p>

</body>
</html>

 

Šioje dalyje yra vykdomas JavaScript kodas:

function dalyba(a,b){
 return a / b;
 }

function pidalyba(){
var skA = prompt("Prašome įvesti skaičių A", "8");
var pi = Math.PI; 
 if (skA > null) {
 document.getElementById("demo").innerHTML =
    "Jūsų skaičius: " + skA + " Atsakymas: " + dalyba (skA,pi) ;
}
}

function skaiciai() {
  let ats = prompt("Prašome įvesti savo skaičių", "8");
  let ats2 = prompt("Prašome įvesti savo skaičių", "3");
  if (ats && ats2 != null) {
    document.getElementById("demo").innerHTML =
    "Jūsų skaičius: " + ats + " Antras skaičius: " + ats2 ;
   document.getElementById("demo2").innerHTML =
   "Jūsų atsakymas sudauginus šiuos du skaičius yra: " + dalyba(ats, ats2);
  }
}


function klausimas() {
  var answer = prompt("Enter you answer", "");
  if (answer == 42) 
    alert("Atsakymas teisingas 42");
    else alert("NETEISINGAI");
  
}


function question()
{
  if (confirm("Ar šiandien testas"))
 alert("Taip, teisingai šiandien Testas");
  else alert("Meluojate");
} 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *