Pvm deklaravimas internetu – prisijungti. Šiame puslapyje rasite nuoroda pvm deklaravimui internetu. Puslapis imas.vmi.lt

Ar teko susidurti su problema, kad pamiršote puslapį, kuriame reikia deklaruoti PVM internetu. Šitas mažas straipsnis ir yra tam skirtas. Pats asmeniškai naudoju beveik kaip bookmark ir įdomumo dėlei vis straipsnį po truputi optimizuoju. Adresas: https://imas.vmi.lt/isaf/

IMAS
Prisijungti prie „i.MAS“

Išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS) – elektroninių paslaugų erdvė, leidžianti mokesčių mokėtojams vykdomas operacijas administruoti, jų duomenis tvarkyti, valdyti ir pateikti mokesčių administratoriui elektroninėje erdvėje. Šiuo metu i.MAS sistemą sudaro bendrasis i.MAS portalas bei elektroninis PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemiai.

i.MAS – kas tai per sistema įsigaliojusi nuo 2016-10-01 d.?

VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) teigia, jog išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas yra;

– sumažinti mokesčių naštą,

– didinti pajamų apskaitymą,

– mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

untitled

Daugelis įmonių vadovų tiesiog paprieštarautų, jog iš tiesų ši mokesčių sistema (i.MAS, IMAS, i.SAF, ISAF, i.VAS, IVAS) palengvina darbą, nes nusistovėjusi mokesčių sistema keičiama eilinį kartą, kuri atneša sumaištį tiek į įmonių vadovų, tiek ir į buhalterių darbą. Taip pat, tai papildomos išlaidos, kur daugelis apskaitos programų turi būti keičiamos, kad atitiktų VMI reikalavimus, dėl to didėja biurokratinio darbo, kurį kažkas vistiek turi padaryti. Tai didina darbų apimtis, didina išlaidas, įneša sudėtingumą ir mažina darbo efektyvumą.

Dažniausiai užduodami klausimai apie i.MAS

Kas gali jungtis prie i.MAS?

Asmuo, norėdamas prisijungti prie i. MAS bei jo posistemių i. SAF ir i. VAZ, turi registruotis i. MAS ir turėti i. MAS atstovą.i. MAS atstovas yra:

 • fizinis asmuo;
 • juridiniam ar fiziniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo.

Fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui i. MAS atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie i. MAS ir pasirinkus atitinkamą atstovaujamą asmenį. Apskaitą tvarkančiam asmeniui (apie kurį mokesčių mokėtojas praneša VMI pateikdamas FR0791, FR0227 ar REG812 formas) teisės automatiškai suteikiamos jungtis prie i. MAS  i. SAF posistemio.

i. MAS atstovai (kurie teises jungtis prie i. MAS gauna automatiškai) gali rankiniu būdu suteikti teises kitam asmeniui.

Kokiu būdu galima prisijungti prie i.MAS ir jos posistemių ?

Prie i.MAS ir jos posistemių galima prisijungti tokiu pat būdu, kaip ir prie kitų VMI informacinių sistemų (pvz.: Mano VMI, EDS ir kt.):

 • Per išorines sistemas (el. bankininkystes, VĮ Registrų centras, Elektroninius valdžios vartus, Skaitmeninio sertifikavimo centrą);
 • Su VMI priemonėmis

(VMI išduodamas prisijungimo priemones (vartotojo vardą, slaptažodį bei slaptažodžių kortelę) galima gauti bet kuriame mokesčių mokėtojų aptarnavimo skyriuje arba  prisijungus prie Mano VMI skiltyje „Klauskite” pateikus paklausimą tema „Apie prisijungimo prie VMI sistemų vardo ir slaptažodžio suteikimą”.

Atkreipiamas dėmesys, kad jeigu asmuo jau turi prisijungimo priemones prie VMI informacinių sistemų, tuomet papildomai kreiptis dėl prisijungimo priemonių išdavimo nereikia.)

 • Su el. parašu.

Kokias duomenų ataskaitas galima suformuoti i. MAS?

i. MAS yra galimybė sugeneruoti ir išeksportuoti į i.MAS  pateiktų duomenų ataskaitas (statistines arba pagal nustatytus parametrus).Atkreipiamas dėmesys, kad ataskaitų peržiūros galimybė skirta tik prisijungusiems (identifikuotiems) i. MAS naudotojams.Ataskaitose  naudojami trumpiniai:

MM – mokesčių mokėtojas;

SF – sąskaita faktūra;

PVM – pridėtinės vertės mokestis.

Šiuo metu i.MAS yra šios ataskaitos:

 • PVM sąskaitų faktūrų skaičiaus, pagal pirkėją ir / ar pardavėją, ataskaita;
 • MM pateikusių sąskaitų faktūrų registrus skaičiaus ataskaita;
 • MM registrų suminių duomenų, pagal PVM mokesčio kodus, ataskaita;
 • Pateiktų sąskaitų faktūrų registrų skaičiaus ataskaita;
 • Sąskaitų faktūrų registrų pateikimo būdų ataskaita;
 • Statistinė MM važtaraščių informacijos ataskaita;
 • Važtaraščių pakeitimų MM kontekste ataskaita.

4. Kam automatiškai suteikiamos teisės jungtis prie i.MAS?

Automatiškai i.MAS atstovavimo teisės suteikiamos:

 • save atstovaujantiems fiziniams asmenims;
 • fiziniams asmenims, kurie Juridinių asmenų registre yra nurodyti kaip Lietuvos juridinio asmens valdymo organai (vadovas, likvidatorius, bankroto administratorius ir kt.) bei jo įgalioti asmenys (nurodyti FR0791 formoje);
 • fiziniams asmenims, kurie yra nurodyti kaip užsienio juridinio asmens valdymo organai bei jų įgalioti asmenys (FR0227 forma);
 • apskaitą tvarkantiems fiziniams asmenims arba apskaitą tvarkančio juridinio asmens valdymo organui, jeigu mokesčių mokėtojas yra apie juos pateikęs informaciją VMI, automatiškai suteikiamos tik i.MAS i.SAF posistemio atstovavimo teisės. Ši informacija VMI pateikiama užpildant juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų pakeitimą mokesčių mokėtojų registre (FR0791 forma) arba užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro (forma FR0227).

Atkreipiame dėmesį, jeigu juridinio asmens valdymo organai (vadovas, likvidatorius, bankroto administratorius ir kt.) yra juridinis asmuo, tai įmonės atsakingas asmuo turi pateikti FR0791/ FR0227 formą ir nurodyti apskaitą tvarkantį asmenį, ar valdymo organų įgaliotą asmenį (fizinį asmenį), formoje nurodytam fiziniam asmeniui bus suteiktos i.MAS atstovavimo teisės.